Преди да започнете  да практикувате Покер е нужно да се запознаете с правилата и видовете на тази игра. Съществуват много и различни форми Покер. Безспорно най-популярната сред тях е Тексас Холдем / Texas Hold ‘em. Известността на тази разновидност на играта се дължи основно, на това че финалът на световното първенство по Покер се реализира именно в този формат. Други познати варианти са Омаха Хай ( Omaha Hi ), 7 кард стъд ( 7 card stud ) и Омаха Хай/Ло ( Omaha  Hi/Lo ).

Hold ‘em като понятие събира в себе си вариантите Покер при които има 5 разкрити карти на масата, с право да се ползват от всички играчи за образуване на най-добрата възможна комбинация за ръка. Обикновено Texas Hold ‘em  за по-кратко се нарича просто Hold ’em, с което понякога лесно може да се обърка с Omaha. Като разновидност съществуват лимитирани и без лимитни игри.

Играе се с цялото тесте карти без джокерите. Теоретично може да участват 22 играчи, но практически най-популярния вариант е в една игра, на една маса да има до 10-11 човека.  Специфичното е, че боята на картите няма никакво значение, силата им се определя от големината им, считано възходящо от 2-ка нагоре, като най-високата карта а Асо. Преди стартиране на играта картите се разбъркват от крупието, цепят се и всеки участник получава по една карта с лицето надолу. Играчът с най-високата карта става Дилър (Dealer), получава бутона  и се брои за раздаващ, като това разбира се прави крупието. Ако има двама с еднакви по големина карти, тогава се определя според големината на боята, както е при Бриджа: възходящо Спатия ♣, Каро ♦, Купа ♥, Пика ♠.

Основни правила:

Всеки участващ в играта получава по две обърнати с лицето надолу карти, като само той има право да ги вижда. След това има стадий на залагане, след което се раздават пет карти общи и видими от всички, на три етапа. Първо три наведнъж, след това една и после още една , в този ред наименованията им са флоп (flop), търн (turn), ривър (river). След всеки етап на раздаване на карти следва залагане, при което играчите трябва да платят залога направен преди тях (ако има такъв), или да покачат залога, ако искат да продължат. В игра са двете карти, с които разполага всеки, плюс три от петте общи карти разкрити и видими. При съставянето на най-добрата  комбинация имаме най-добрата ръка в раздаването. Раздаванията се въртят в посока на часовниковата стрелка, като бутона се дава на всеки следващ на масата. Играчът, вляво от този на бутона се нарича малък блайнд (Small Blind). Той е задължен да заложи предварително уговорена сума, този който стои от лявата му страна пък е голям блинд (Big Blind), той е задължен да заложи двойна сума на тази на малкия блинд. След това всеки който участва в раздаването може да заложи определена сума (Ante), за да продължи участието си в играта. При Тексас Холдем / Texas Hold ‘em е установено да се играе с блиндове. Първата карта при раздаването се дава на малкия блинд.

Tags: , , ,

Make a comment

Name (задължително)

Email (задължително)

Интернет страница

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback URL for this post.

  • Poker links

    Fussball Live Wetten (www.livefussballwetten.net)
  • Slot machine

  •